جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
ساخت کندو ساده با امکاناتی ساده ۰۰:۳۰
ساخت کندو ساده با امکاناتی ساده
۸۱۱ بازدید . ۲ سال پیش
تشخیص ملکه زنبور عسل ۰۳:۲۱
تشخیص ملکه زنبور عسل
۷۳۷ بازدید . ۲ سال پیش
دوره کامل آموزش زنبورداری در  www.118file.com ۰۳:۱۴
قاب کندو زنبور عسل ۰۰:۳۰
قاب کندو زنبور عسل
۵۰۳ بازدید . ۲ سال پیش
ساخت کندوی کف باز ۰۲:۵۹
ساخت کندوی کف باز
۴۳۱ بازدید . ۲ سال پیش
ساخت کندو عسل مدرن ۰۰:۳۰
ساخت کندو عسل مدرن
۳۳۸ بازدید . ۲ سال پیش
کندو عسل نوین ۰۳:۱۰
کندو عسل نوین
۳۳۰ بازدید . ۳ سال پیش
آموزش کامل زنبورداری - www.118file.com ۰۲:۵۰
آموزش کامل زنبورداری - www.118file.com
۳۲۴ بازدید . ۲ سال پیش
ترفندهای  زنبورداری ۰۲:۳۱
ترفندهای زنبورداری
۳۲۰ بازدید . ۲ سال پیش
ساخت سقف کندو عسل ۰۲:۲۳
ساخت سقف کندو عسل
۳۱۹ بازدید . ۲ سال پیش
ساخت کندو برای زنبور ۰۰:۳۰
ساخت کندو برای زنبور
۳۰۴ بازدید . ۲ سال پیش
آموزش زنبور داری با تجهیزاتی ابتدایی ۰۲:۵۷

کندو عسل

ساخت کندوی کف باز ۰۲:۵۹
ساخت کندوی کف باز
۴۳۱ بازدید . ۲ سال پیش
ساخت سقف کندو عسل ۰۲:۲۳
ساخت سقف کندو عسل
۳۱۹ بازدید . ۲ سال پیش
تشخیص ملکه زنبور عسل ۰۳:۲۱
تشخیص ملکه زنبور عسل
۷۳۷ بازدید . ۲ سال پیش
ساخت کندو عسل مدرن ۰۰:۳۰
ساخت کندو عسل مدرن
۳۳۸ بازدید . ۲ سال پیش
فوت و فن زنبور داری ۰۰:۳۰
فوت و فن زنبور داری
۲۵۹ بازدید . ۲ سال پیش
قاب کندو زنبور عسل ۰۰:۳۰
قاب کندو زنبور عسل
۵۰۳ بازدید . ۲ سال پیش
نحوه استریل کردن کندو زنبور عسل ۰۰:۳۰
ساخت کندو برای زنبور ۰۰:۳۰
ساخت کندو برای زنبور
۳۰۴ بازدید . ۲ سال پیش
ترفندهای  زنبورداری ۰۲:۳۱
ترفندهای زنبورداری
۳۲۰ بازدید . ۲ سال پیش
آموزش کامل زنبورداری - www.118file.com ۰۲:۵۰
ساخت کندو ساده با امکاناتی ساده ۰۰:۳۰
5 ترفند ساخت قالب های کندو عسل ۰۰:۳۰
مکانیزه کردن کندو عسل ۰۲:۴۵
مکانیزه کردن کندو عسل
۲۴۶ بازدید . ۲ سال پیش
کندو عسل مدرن و پیشرفته ۰۳:۱۳
کندو عسل مدرن و پیشرفته
۲۳۵ بازدید . ۲ سال پیش
آموزش و پرورش زنبور عسل09130919448 ۰۲:۳۲
کندو عسل نوین ۰۳:۱۰
کندو عسل نوین
۳۳۰ بازدید . ۳ سال پیش