جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پرس بالاسینه دمبل چرخشی ۰۰:۲۲
پرس بالاسینه دمبل چرخشی
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پرس بالاسینه دمبل موازی دست جمع ۰۰:۱۶
پرس بالاسینه دمبل موازی دست جمع
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو طنابی ایستاده ۰۰:۰۸
جلو بازو طنابی ایستاده
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پرس بالا سینه مچ برعکس ۰۰:۲۲
پرس بالا سینه مچ برعکس
۰.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو طنابی خوابیده میزصاف ۰۰:۱۲
جلو بازو طنابی خوابیده میزصاف
۸۱۹ بازدید . ۱ سال پیش
کراس از پایین ایستاده ۰۰:۱۴
کراس از پایین ایستاده
۶۹۳ بازدید . ۱ سال پیش
ال اپتیکال  - اسکی فضایی ۰۰:۰۸
ال اپتیکال - اسکی فضایی
۶۷۰ بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو دمبل متناوب نشسته ۰۰:۱۴
جلو بازو دمبل متناوب نشسته
۶۲۰ بازدید . ۱ سال پیش
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۵۹۳ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۵۷۴ بازدید . ۱ سال پیش

آراتن

جلو بازو هالتر ایستاده ۰۰:۱۷
جلو بازو هالتر ایستاده
۱۹۸ بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو هالتر لاری مچ برعکس میز لاری یا جلو بازو هالتر EZ مچ برعکس میزلاری ۰۰:۱۲
۴۲۶ بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو دمبل متناوب نشسته ۰۰:۱۴
جلو بازو طنابی خوابیده میزصاف ۰۰:۱۲
جلو بازو طنابی ایستاده ۰۰:۰۸
جلو بازو طنابی ایستاده
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
جلوبازو کابل مچ برعکس ۰۰:۰۹
جلوبازو کابل مچ برعکس
۲۳۶ بازدید . ۱ سال پیش
پارالل ۳دامنه ۰۰:۱۷
پارالل ۳دامنه
۲۰۲ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۵۷۴ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو پارالل ۰۰:۱۰
پشت بازو پارالل
۳۱۲ بازدید . ۱ سال پیش
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۵۹۳ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو دمبل تک دست نشسته ۰۰:۱۵
پشت بازو دمبل تک دست نشسته
۲۶۷ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو دمبل تک ازپشت جفت دست ۰۰:۱۴
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه ۰۰:۱۷
جلوبازو بارفیکس ۰۰:۰۸
جلوبازو بارفیکس
۱۸۶ بازدید . ۱ سال پیش