جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی و پزشکی ۰۱:۱۳
نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی و پزشکی
۲.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اتوکلاو گرمای مرطوب  و اهمیت پمپ وکیوم ۰۰:۵۷
اتوکلاو گرمای مرطوب و اهمیت پمپ وکیوم
۱.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تولیدکننده اتوکلاو رومیزی ۰۰:۲۶
تولیدکننده اتوکلاو رومیزی
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اتوکلاو فلش و فست کلاس B ۰۰:۲۵
اتوکلاو فلش و فست کلاس B
۱.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه اتوکلاو با وکیوم -تعداد و تایم پری وکیوم ۰۱:۰۲
اتوکلاو کلاس B کوبیک 32 لیتری ۰۱:۱۰
اتوکلاو کلاس B کوبیک 32 لیتری
۱.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
کاربری اتوکلاو و روش گرمای مرطوب ۰۰:۵۲
کاربری اتوکلاو و روش گرمای مرطوب
۱.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه اتوکلاو با خشک کن ۰۱:۰۱
دستگاه اتوکلاو با خشک کن
۱.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
انواع اتوکلاو کلاس B ۰۰:۳۰
انواع اتوکلاو کلاس B
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
دستگاه اتوکلاو و تعداد پری وکیوم در آن ۰۱:۰۰
دستگاه اتوکلاو و تعداد پری وکیوم در آن
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اتوکلاو فلش فوق سریع چمبر مربع ۰۰:۲۹
اتوکلاو فلش فوق سریع چمبر مربع
۸۶۱ بازدید . ۲ سال پیش

اتوکلاو بخار

انواع اتوکلاو نوع ب ۰۱:۴۱
انواع اتوکلاو نوع ب
۴۹۲ بازدید . ۲ سال پیش
نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی و پزشکی ۰۱:۱۳
اتوکلاو کلاس B کوبیک 32 لیتری ۰۱:۱۰
اتوکلاو کلاس B کوبیک 32 لیتری
۱.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تولیدکننده اتوکلاو رومیزی ۰۰:۲۶
تولیدکننده اتوکلاو رومیزی
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
خرید اتوکلاو وکیوم دار ۰۰:۲۸
خرید اتوکلاو وکیوم دار
۷۴۲ بازدید . ۲ سال پیش
اتوکلاو فلش فوق سریع چمبر مربع ۰۰:۲۹
ساخت انواع اتوکلاو بیمارستانی ۰۰:۳۸
تولید انواع اتوکلاو دندانپزشکی ۰۰:۳۳
اتوکلاو فلش و فست کلاس B ۰۰:۲۵
اتوکلاو فلش و فست کلاس B
۱.۴ هزار بازدید . ۲ سال پیش
انواع اتوکلاو کلاس B ۰۰:۳۰
انواع اتوکلاو کلاس B
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
کاربری اتوکلاو و روش گرمای مرطوب ۰۰:۵۲
اتوکلاو گرمای مرطوب  و اهمیت پمپ وکیوم ۰۰:۵۷