جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
قفسه های دستگاه هیت ست نخ اکریلیک ۰۰:۳۹
دستگاه رینگ در پروسه تولید نخ اکریلیک ۰۰:۳۰
دستگاه دولاتاب نخ اکریلیک ۰۰:۳۰
دستگاه دولاتاب نخ اکریلیک
۵۰ بازدید . ۹ ماه پیش
دستگاه فینیشر در تولید نخ اکریلیک ۰۰:۳۰
رنگرزی الیاف نخ اکریلیک ۰۰:۳۶
رنگرزی الیاف نخ اکریلیک
۳۵ بازدید . ۹ ماه پیش
تولید نخ اکریلیک فرش ماشینی ۰۰:۳۵
تولید نخ اکریلیک فرش ماشینی
۳۲ بازدید . ۹ ماه پیش

الیاف

نخ اکریلیک فرش ماشینی ۰۰:۲۴
نخ اکریلیک فرش ماشینی
۲۳ بازدید . ۴ ماه پیش
آب و روغن برای سطح نخ اکریلیک ۰۰:۳۰
دو رنگی در نخ اکریلیک ۰۰:۴۵
دو رنگی در نخ اکریلیک
۲۴ بازدید . ۸ ماه پیش
قسمت کنترل کیفیت نخ اکریلیک ۰۰:۴۴
الیاف نخ اکریلیک ۰۰:۳۰
الیاف نخ اکریلیک
۲۵ بازدید . ۸ ماه پیش
دستگاه هیت ست نخ اکریلیک ۰۰:۳۰
نخ صدرصد اکریلیک ۰۰:۳۰
نخ صدرصد اکریلیک
۲۳ بازدید . ۹ ماه پیش