جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

الیاس یالچینتاش

الیاس یالچینتاش- آهنگ "خیلی تنهام" ۰۴:۲۴
الیاس یالچینتاش- آهنگ "خیلی تنهام"
۱.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش- آهنگ "بیا ای آسمانم" ۰۳:۵۹
الیاس یالچینتاش- آهنگ "دلبرم" Dilberim ۰۳:۴۵
الیاس یالچینتاش- آهنگ "دلبرم" Dilberim
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش - آهنگ "در قلبتم" ۰۵:۰۲
الیاس یالچینتاش - آهنگ "در قلبتم"
۱.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش - آهنگ "انجیر"  İncir ۰۵:۱۶
الیاس یالچینتاش - آهنگ "سخته" ۰۴:۵۴
الیاس یالچینتاش - آهنگ "سادم" Sadem ۰۴:۲۶
الیاس یالچینتاش - آهنگ "سادم" Sadem
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش - آهنگ "مِهِ درونم" ۰۴:۳۷