برای دنبال کردن کانال به حساب کاربری خود وارد شوید
ورود به حساب کاربری
X در کانال تلگرام ما عضو شوید

ictstartups

«مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا» باهدف تسهیل روند ایجاد، رشد و توسعه کسب وکارها و هم چنین، زمینه سازی برای تعامل آسان و آزاد و حرفه ای در حوزه آفرینش، رشد و توسعه کسب وکارهای نوپا فعالیت می کند.

ویدئوهای ictstartups