نخستین قهرمانی ایران در اسنوکر حرفه‌ای‌ جهان
۰۱:۱۷