واکنش تند مجری تلویزیون به اظهارات ضد فرهنگی نماینده مجلس
۰۳:۲۵