حمله گرگ به شهروندان در یکی از محلات جوانرود !
۰۰:۵۲