حمله کشتی‌ گیران آذربایجان به تماشاچی ایرانی
۰۰:۱۸