تلاش زائران ایرانی اربعین برای عبور از مرز شلمچه
۰۰:۱۲