لحظه سرقت بی‌رحمانه یک موتورسوار از یک دختربچه بی‌پناه
۰۰:۵۷