آمریکایی‌ ها به طور کامل از افغانستان خارج شدند
۰۰:۲۱