دانشمندان، پاتریک و باب اسفنجی را در اعماق دریا پیدا کردند
۰۰:۳۰