درباره «سورنا ۴»؛ پیشرفته‌ترین ربات انسان‌نمای ایرانی
۰۲:۴۴