دیدار و گفت‌ و گوی محمدجواد ظریف با کاردینال پارولین
۰۰:۱۳