سانسور سکانس رقص «متهم گریخت» در پخش مجدد از صدا و سیما
۰۱:۲۴