آواز روزبه نعمت الهی جلوی بیمارستان برای روحیه دادن به کادر درمان
۰۱:۵۷