جنجال عجیب و دور از انتظار بعد از پایان مسابقه
۰۰:۳۲