جزییات بیهوش شدن مهمان شبکه ورزش در پخش زنده را از زبان خودش
۰۱:۰۳