پشت صحنه حواشی مجری و میهمان برنامه «مثل ماه»
۰۲:۵۱