فیلم کوتاه سرنخ The Clue (فیلم برگزیده‌ی آکادمی اسکار 2016)
۱۰:۰۱