اتفاق عجیب در مسابقات بین ‌المللی دو ومیدانی مشهد
۰۰:۵۸