پیام دیده‌ نشده مهرداد میناوند برای شکست کرونا
۰۰:۵۹