انتقاد از توقیف «قاتل و وحشی» به صدا و سیما کشید
۰۱:۵۸