هتریک قوچان نژاد در دیدار برابر ویلم تیلبورگ
۰۰:۵۶