زنگنه :‌ داغ صفر شدن صادرات نفت ایران را به جگر ترامپ و پمپئو گذاشتیم
۰۰:۵۹