روحانی : کلاس دوم دبستان هم باشی می‌توانی حساب کنی که مجلس چه کرده است !
۰۳:۰۷