اتهام جنسی به معاون جو بایدن در برنامه شبکه ۳
۰۰:۵۹