نماینده تهران : برخی دولتی‌ ها از آمدن بایدن ، ذوق‌مرگ شده‌اند !
۰۳:۲۳