احمدی نژاد: ملت ایران و ملت آمریکا هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند
۰۱:۵۱