بحث و جدل مهدی تاج و محمدحسین میثاقی بر سر عادل فردوسی‌پور!
۰۳:۰۹