سانسور اسم و تصویر شادمهر در برنامه «ام شو» مجید صالحی
۰۰:۵۹