روحانی زمان واریز کمک ۱میلیون تومانی را اعلام کرد
۰۱:۳۴