پرسش‌های صریح یک خبرنگار از رئیس‌جمهور آمریکا
۰۰:۴۶