توضیحات همایون شجریان در مورد وضعیت جسمانی استاد آواز ایران
۰۳:۱۹