فریاد - شعری از مهدی اخوان ثالث با صدای م. روان شید
۰۲:۳۵