سخنرانی تد با زیرنویس فارسی - آیا پول آدم‌ رو گستاخ می‌کنه؟
۱۶:۲۴