کارتون توت فرنگی-گلچین بهترین قسمتها 27-انیمیشن توت فرنگی اپارات
۲۱:۱۱