فیلم/ استاد کسایی چگونه آهنگ سلام صبحگاهی را خلق کرد؟
۰۲:۵۸