فیلم/ تصاویری از تخریب کامل یک روستا در سرپل ذهاب
۰۱:۰۰