فیلم/ توزیع کمک‌های مردمی در میان ساکنین مسکن مهر سرپل ذهاب
۰۰:۲۹