فیلم/ حمله معترضان لبنانی به سفارت آمریکا در بیروت
۰۲:۰۰