فیلم/ تایم‌لپس دیدنی از مراحل ساخت استادیوم جدید تاتنهام
۰۱:۵۰