فیلم/ لحظه انهدام جنگنده روسی توسط تروریست ها و فرود خلبان با چتر نجات
۰۰:۴۸