فیلم/ پاسخ تهیه‌کننده «مصادره» به پرسشی درباره نمایش مصادره انقلاب در فیلم
۰۱:۰۸