فیلم/ سازمان هواپیمایی سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج را تأیید کرد
۰۱:۱۰