فیلم/ سرتیپ شریفی: پیکرهای 7 تن از جانباختگان هواپیما در حال انتقال به پایین قله است
۰۳:۰۵