فیلم/ آیا مسافران هواپیمای آسمان پس از سقوط زنده بودند؟
۰۲:۲۲