فیلم/ ارتباط بی سیمی با امدادگران اعزام شده به کوه دنا
۰۲:۲۸